Spring naar inhoud

Een Ped(igree) Chart is een stamboom waarin alle bekende voorouders slechts één keer voorkomen en waarin de relaties worden weergegeven met lijnen van ouder naar kind. Zo kun je heel gemakkelijk in één opslag de structuur van een stamboom, fokstrategiën in heden en verleden, bottlenecks en oorsprong zien. Zie ook Wat is een Pedchart?

Hieronder de pedcharts van de nestjes Briards die in 2017 in Nederland zijn gefokt.
Je ziet vast wel dat de rechterkant van de stambomen identiek is voor alle nestjes; dat is evident aan de meeste rashonden; ze stammen allemaal af van een beperkt aantal honden die als eersten in het stamboek werden ingeschreven (de zgn. founders). Je ziet bottlenecks, waarbij de bottleneck door inteelt rond de jaren '60 vooral heel duidelijk is in alle stambomen hieronder. Met de software die wij gebruiken is nog veel meer mogelijk, maar het globale overzicht is gewoon al heel erg interessant. Zeker als je bedenkt dat het in ons ras nog heel gebruikelijk is om slechts naar 5 generaties te kijken. Eén rasvereniging baseert daarop zelfs haar fokadviezen betreffende gezonde puppy's fokken. Het nestje dat hieronder 22,1592% inteelt laat zien, voldeed niet aan de COI op 5 generaties die als gezond werd gezien, het nestje met een COI van 22,3886% daarentegen wél. Zie ook de grafiek onder de pedcharts.

Ben je geïnteresseerd in een pedchart van je Briard of voor fokkers je -geplande- combinatie; stuur ons een email (admin@infobriard.nl) en we sturen deze graag naar je toe. Ook een stamboomrapport behoort tot de mogelijkheden; daarin staan alle -bekende- voorouders met hun COI's COR's, percentage bloed en overzicht van de lijnteelt.

Wegens technische problemen, nu pas weer een bericht en zo in het nieuwe jaar, beginnen we met de inteelt coëfficiënten over alle generaties voor de nestjes die in 2017 in Nederland zijn geboren, in willekeurige volgorde:

19,4107%
19,7557%
24,3194%
21,0562%
18,6887%
21,9663%
22,1692%
24,2725%
21,2725%
31,8109%
20,9989%
20,9989%

Een gemiddelde COI van 22,23 % dus.

NB Lees voor elk cijfer: "minstens", aangezien de database nog niet gecorrigeerd is in verschil maken tussen werkelijke founders, wezen, e.d.

Dit zijn hele andere cijfers dan als je over slechts 5 generaties zou kijken, zoals dit gewoon is bij veel fokkers en rasverenigingen. Inteeltcijfers over 5 generaties waaraan dan ook nog conclusies worden verbonden in de trend van "theoretisch gezonde pups fokken"....

Noot 11-1 correcties uitgevoerd op oorspronkelijke cijfers: nest toegevoegd en database is in tussentijd aangevuld met enkele ontbrekende gegevens.

error: Content is protected !!