Spring naar inhoud

2002…Genetisch beheer…2018

Vandaag kwam ik tijdens een cursus weer het artikel van populatiegeneticus Ir. Ed Gubbels tegen dat hij in 2002 schreef: Genetisch beheer van rashondenpopulaties. Hij heeft hierover ook eens een lezing gehouden voor Briardfokkers.

En als ik dan bedenk wat er in die 16 jaar veranderd is, of beter gezegd wat er nog steeds niet veranderd is, wordt ik naast ontzettend boos, vooral verdrietig dat al die liefhebbers van ons mooie ras die allemaal het beste met ons ras voor hebben nog steeds niet in staat zijn, te veranderen.

"Samengevat betekent dit, dat we eerst moeten zorgen dat we onze problemen niet nog groter maken (1. we zullen de inzet van fokdieren moeten afstemmen op de omvang van de populatie), dat we vervolgens de reeds beschikbare instrumenten benutten om aan verbetering te werken (2. pas dan -na 1- kan de vanouds toegepaste methode van individuele selectie op populatieniveau ook enig effect sorteren) en dat we op de kortst mogelijke termijn de fokkers de hedendaagse hulpmiddelen moeten aanreiken om hun fokkerij te sturen en de problemen bij onze rashonden effectief te bestrijden (3. instrumenten om de toename van het niveau van inteelt te sturen en 4. moderne selectiemethoden zoals fokwaardeschattingen en genetische risicoberekeningen). Alleen dan kunnen we met recht over een verantwoord genetisch beheer van onze rashondenpopulatie spreken." (Ir. Ed J. Gubbels, Centennial Conference, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, 2 juli 2002, Amsterdam)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!