Spring naar inhoud

Elevator Pitch

ELEVATOR PITCH

door Carol Beuchat Phd
Met toestemming vertaald en overgenomen van de website van het Institute of Canine Biology

 1. Alle bruikbare genetische variatie die het ras ooit zal hebben, zat in de honden waaruit het ras is opgebouwd (de founders). Deze genetische diversiteit is eindig.
 2. Iedere generatie verdwijnen genen door toeval (genetische drift) en door selectie door fokkers. Fokkers selecteren honden met de eigenschappen die ze willen behouden en sluiten andere honden uit van de fokpopulatie.
 3. Vanwege het gesloten stamboek, worden genen die zijn verdwenen niet vervangen.
 4. Dus, vanaf dat een ras is gecreëerd en het stamboek werd gesloten, is verlies van genetische diversiteit onvermijdelijk en ongenadig.
 5. Je kunt niet één gen verwijderen uit een populatie. Je verwijdert een hond, inclusief alle genen die hij bezit.
 6. Je kunt niet selecteren voor of tegen één gen, omdat de genen de neiging hebben te vererven in clusters (dit wordt "linkage" genoemd). Als je dus selecteert voor of tegen één gen, selecteer je voor of tegen ze allemaal in dat cluster.
 7. Fokken op homozygotie van bepaalde eigenschappen is fokken op homozygotie van alle eigenschappen. homozygotie is de kus des doods voor het immuunsysteem. En omdat de genetische variatie vermindert, neemt ook het vermogen van de fokker af om een ras te verbeteren door selectie, omdat selectie variatie vereist.
 8. De gevolgen van inteelt (in alle dieren) zijn sluipend, maar zichtbaar als je goed kijkt -verlaagde fertiliteit, moeite met bevallen, kleinere nesten, hogere puppysterfte, puppy's die niet gedijen, kortere levensduur, etc. Genetisch gezonde honden zouden drachtig moeten worden na een dekking. Ze zouden grote nesten moeten krijgen met robuuste pups en lage sterfte. Dieren die geen levensvatbare nakomelingen krijgen worden uitgesloten door natuurlijke selectie.
 9. Mutaties van dominante genen worden verwijderd als ze de fitheid verlagen. Recessieve mutaties hebben geen effect behalve als ze homozygoot zijn. Daarom worden zeldzame mutaties niet verwijderd; ze vererven van generatie op generatie en elk dier heeft er vele van.
 10. Wanneer je veel puppy's fokt met als vader een populaire reu, maak je tientallen kopieën van alle foute mutaties in die reu (welke nooit een probleem vormden omdat ze recessief waren) en verspreid je ze in de populatie. Nu zal een -voorheen- zeldzame mutatie gemeengoed worden, de frequentie in de populatie zal stijgen en de kans op een homozygoot puppy (met twee kopieën van die foute mutatie) wordt groter en de homozygoot recessieve genen zijn niet langer verborgen.
 11. Dus, genetische aandoeningen veroorzaakt door recessieve genen verschijnen niet "plotseling" in een ras. het defecte gen bestond al die tijd al. Maak een miljoen kopieën en plotseling heb je een aandoening.
 12. Het gebruik van DNA testen om ziekmakende genen uit het ras te verwijderen maakt honden niet gezonder (zie 2,5 en 6).
 13. Het ras blijft elke generatie genen verliezen (door genetische drift of door selectie) net zolang totdat de genenpool niet langer de genen heeft, die benodigd zijn voor het bouwen van een gezonde hond.
 14. Op dit punt zal het ras er geweldig uitzien (door de selectie op type) maar het zal lijden onder de nadelige effecten van genetische verarming -inteeltdepressie, aandoeningen veroorzaakt door recessieve genen, verhoogd risico op kanker enz.
 15. De gezondheid van de individuele hond kan niet worden verbeterd zonder het verbeteren van de genetische gezondheid van het hele ras. De enige manier om de genetische gezondheid van een ras te verbeteren, is door het beheren van de gezondheid van de genenpool.
 16. Populatiegenetica biedt hulpmiddelen voor het genetische beheer van rassen. Fokkers die deze hulpmiddelen begrijpen en gebruiken, KUNNEN de gezondheid van de honden die ze fokken verbeteren.

 

error: Content is protected !!