Spring naar inhoud


Er kwam een vraag binnen, of er verschil is tussen recente inteelt en oude inteelt. 

Het antwoord: Recente inteelt en oude inteelt hebben inderdaad verschillende effecten. Recente inteelt heeft de neiging om in blokken van genen te verschijnen en dat die genen in blokken worden doorgegeven aan de nakomelingen. Hoe verder de inteelt toeneemt, hoe groter deze blokken worden. Dit heet "linkage disequilibrium", wat betekent dat twee merkers zich niet onafhankelijk van elkaar overerven. Grote blokken van genen maken het moeilijker voor een fokker om te selecteren voor bepaalde (gewenste) genen en tegen andere (ongewenste) genen, het wordt dus moeilijker eigenschappen te verbeteren.

Zoals je waarschijnlijk weet vindt er tijdens de meiose (wanneer eitjes en sperma worden gevormd) een uitwisseling plaats van DNA via "crossing-over". Dit splitst de blokken genen, dus oudere inteelt zit minder waarschijnlijk vast in een blok van genen die gezamenlijk zijn geërfd.

Hieronder staan drie panels van inteelt op de chromosomen, van één (links) tot 38 (rechts; je ziet de getallen boven elk panel staan). Er is één strip  voor elke 20 honden in een panel (zelfde honden in elk panel). Recente inteelt (ongeveer 6 generaties) staat in de bovenste panel. Oudere inteelt (50 generaties) in het midden en oude inteelt (>100 generaties onderaan).

 

Vet Ophthalmol. 2017 Aug 27. doi: 10.1111/vop.12504. [Epub ahead of print]
Cofactors associated with Sudden Acquired Retinal Degeneration Syndrome: 151 dogs within a reference population.
Auten CR1, Thomasy SM2, Kass PH3, Good KL2, Hollingsworth SR2, Maggs DJ2.

Abstract
OBJECTIVE:
To determine factors associated with sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARDS) diagnosed within one referral population.
ANIMALS STUDIED:
151 dogs diagnosed with SARDS.
PROCEDURES:
Breed, age, sex, and body weight were compared between dogs with electroretinogram-confirmed SARDS and dogs presented to the UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital (UCD-VMTH) from 1991 to 2014.
RESULTS:
SARDS was diagnosed in 151 dogs, representing 1.3% of dogs presented to the UCD-VMTH for ophthalmic disease. Although dogs of 36 breeds were affected, the Dachshund (n = 31, 21%), Schnauzer (16, 11%), Pug (11, 7%), and Brittany (5, 3%) were significantly overrepresented, and the Labrador Retriever (3, 2%) was significantly underrepresented vs. the reference population (P < 0.001). Median (range) age and body weight of affected vs. reference dogs were 8.9 (3-20) vs. 6.8 (0.1-26) years and 12.4 (2.8-52.7) vs. 22.3 (0.1-60) kg, respectively. Dogs 6-10 years of age and between 10-20 kg in body weight were significantly overrepresented in the SARDS population, while dogs <6 years of age were significantly underrepresented (P < 0.01). Spayed females (59% of affected dogs) were significantly overrepresented compared to the reference population, whereas intact females (1% of affected dogs) were significantly underrepresented.
CONCLUSIONS:
Consistent with previous studies, smaller, middle-aged, spayed female dogs may be at increased risk of developing SARDS. Unlike previous studies, this is the first study comparing a variety of SARDS-affected breeds to a reference population. Potentially increased risk of SARDS in several breeds, particularly Dachshunds, suggests a familial factor that warrants further investigation using genetic techniques.
© 2017 American College of Veterinary Ophthalmologists.
KEYWORDS:
Brittany; Dachshund; Pug; Schnauzer; electroretinogram; sudden acquired retinal degeneration
PMID: 28845542 DOI: 10.1111/vop.12504

lees meer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28845542

Briardinfo.nl is een initiatief van een aantal Briard liefhebbers die zich zorgen maken over de verwantschap en inteelt binnen ons ras en die zich willen inzetten voor het op duurzame wijze behouden van ons geliefde ras voor de toekomst . Via deze website willen wij met name kennis en inzicht bij fokkers, rasverenigingen en liefhebbers vergroten.

We zijn verheugd dat Carol Beuchat PhD, van het Institute of Canine Biology toestemming heeft gegeven haar artikelen te vertalen en hier te plaatsen. Ook zijn we de mensen van Genetic Counselling Service dankbaar dat wij enkele artikelen van hen hebben mogen overnemen om op deze site te plaatsen.
Waar nodig, geven wij een toelichting over hoe de situatie er bij de Briard voor staat. Belangrijkste is in ieder geval om bij het lezen van veel artikelen, om te onthouden dat de inteelt bij de Briard gemiddeld boven de 20% ligt.

Ook zal deze website een database gaan bevatten, waar je eenvoudig de Inteelt Coëfficiënt over ALLE generaties kunt laten berekenen van je hond of combinatie die je in gedachten hebt. Immers de 5 of 10 generaties die gebruikelijk zijn bij de Briard geven geen correcte weergave van de werkelijkheid*. Er wordt momenteel nog aan gewerkt om de database te optimaliseren voor deze website, maar mocht je al gegevens willen, kan dat via email: redactie@briardinfo.nl

Wij staan open voor vragen, kritiek, suggesties en aanvullingen.

*hier een voorbeeld ter illustratie hoe misleidend het rekenen over 5 of 10 generaties kan zijn. Dit is een grafiek van de Berner Sennenhond, maar het zelfde principe geldt voor de Briard.

 

error: Content is protected !!