Spring naar inhoud

Wat is een pedchart?

Normaal als je een stamboom zou tekenen zou die er ongeveer als volgt uitzien:

Je ziet dat als je een stamboom zou willen tekenen voor, zeg 30 generaties dat je dan een ongelooflijk uitgebreide grote stamboom zou krijgen met op het einde 1.073.741.824 (2^30) vakjes met namen. In elke stamboom heb je wel meerdere zelfde voorouders zitten, bij rashonden zelfs heel veel en daar maakt men bij de Pedchart handig gebruik van door alleen unieke namen op te nemen en geen dubbele voorouders op te nemen (bij honden is het niet ongewoon als er namen zijn die meer dan 5000x in een normale stamboom voorkomen).

Als voorbeeldje heb ik even een korte stamboom gemaakt van een hond die meerdere zelfde voorouders heeft zitten in deze generaties:

Zo krijg je dan op alle generaties dit soort pedcharts (uit het artikel Inteelt gebruiken om inteelt te beheersen):

 

De onderste is een duidelijk voorbeeld van lijnteelt. De bovenste toont minder inteelt in de jongste generaties en zie je mooi de bottlenecks in de geschiedenis; periodes waarin er minder honden werden gebruikt b.v. door oorlog, of sterke lijnteelt in bepaalde tijdsperiodes als fokstrategie.

error: Content is protected !!