Spring naar inhoud

WELKOM

Briardinfo.nl is een initiatief van een aantal Briard liefhebbers die zich zorgen maken over de verwantschap en inteelt binnen ons ras en die zich willen inzetten voor het op duurzame wijze behouden van ons geliefde ras voor de toekomst .
Via deze website willen wij laagdrempelige informatie verstrekken aan geïnteresseerden over populatiegenetica en over de inteelt en verwantschap binnen ons ras in het bijzonder. Daarnaast willen we algemene informatie over de Briard geven, zo nodig onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek (b.v. betreffende gezondheid).

We zijn verheugd dat Carol Beuchat PhD, van het Institute of Canine Biology toestemming heeft gegeven haar artikelen te vertalen en hier te plaatsen. Ook zijn we de mensen van Genetic Counselling Service dankbaar voor het mogen overnemen van enkele artikelen van hen.
Waar nodig, geven wij een toelichting over hoe de situatie er bij de Briard voor staat. Belangrijkste is in ieder geval om bij het lezen van veel artikelen, om te onthouden dat de inteelt bij de Briard gemiddeld boven de 20% ligt. Klik hier voor de cijfers van 2017.

Wij staan open voor vragen, suggesties, kritiek en aanvullingen. Er kan op artikelen gereageerd worden en artikelen kunnen ingestuurd worden door derden ter plaatsing.


In onderstaande grafiek staan enkele willekeurige nesten die in Nederland tussen 2014 en 2017 zijn geboren, waarbij de inteeltcoëfficiënt is afgezet tegenover het aantal generaties waarover deze berekend is. Daaronder staat een trendgrafiek, waarin je  ook duidelijk kunt zien hoe misleidend het is om te rekenen over 5 of 10 generaties. Deze is van de Berner Sennenhond, maar het zelfde principe geldt bij de Briard. Je kunt verder lezen over het belang van over een voldoende aantal generaties berekenen, in het artikel FAQ over de Inteelt Coëfficiënt:

error: Content is protected !!