Spring naar inhoud

WERKEN MET DE BRIARD


De Briard is van oorsprong een hoedende herdershond. Over het algemeen kunnen honden uit de FCI-rasgroepen 1, 2 en 5 bij de schapen werken. Naargelang hun manier van werken zijn deze onder te verdelen in drie types: de drijvers, de hoeders en de beschermers. De hoeders fungeren hierbij vaak ook als beschermers van de kudde door de grenzen actief te bewaken.

De kuddebeschermers hebben als belangrijkste taak om de kudde veilig te houden en te beschermen tegen indringers en roofdieren. Denk hierbij aan honden zoals de Pyrenese Berghond, Anatolische Herder of de Owcharka.
Het verschil tussen hoeden en drijven zit ‘m vooral in de manier van werken van de hond. Veedrijvers zoals de Border Collie hebben als functie om een kudde te verplaatsen. Zij werken hierbij doorgaans achter het vee en drijven het vee in de richting waarin de herder dat wil.

Hoeden bestaat uit enerzijds de schaapskudde bij het grazen op één plek houden, anderzijds begeleidt de hond de kudde tijdens het trekken.
Bij het grazen moet de herder erop toezien dat de schapen niet op akkers en velden komen welke niet door de schapen begraasd mogen worden, maar dat ze alleen daar blijven waar dat is toegestaan. Hiervoor wordt de herdershond ingezet als een levende omheining. De grenzen worden door de schaapherder aangegeven, waarop de hond op de grenzen heen en weer loopt om te voorkomen dat de schapen daar over heen gaan. Tijdens het verplaatsen van de kudde loopt de schaapherder aan de kop van de kudde en de herdershond aan de zijkant van de kudde mee om te voorkomen dat schapen b.v. op een akker van de buurman terecht komen.

Over het algemeen werken hoedende honden dichter bij de schapen dan de drijvende honden. Briards werken het liefst naast en voor de kudde en zijn over het algemeen hele goede grenslopers. Dit geldt ook voor de Beauçeron, de Bergamasco, de Nederlandse, Belgische en Duitse Herdershonden en de Schotse Herdershond.
De Bobtail, Pyreneese Herdershond, de Bearded Collie, de Australian Cattle Dog en - Shepherd, de Pumi, Mudi en Puli, de Portugese herdershonden en aanverwante rassen, werken doorgaans meer achter de kudde.
De voorkeur voor een manier van werken kan ook bij bovengenoemde rassen onderling erg verschillen. En er zijn ook hoedende honden die kunnen drijven en drijvende honden die kunnen hoeden.

Er zijn verschillende manieren waarop een kudde gehoed kan worden. De manier van hoeden is sterk afhankelijk van het landschap, de begroeiing, de grote van de kudde en de intensiteit van begrazing.
De Briard werd in Frankrijk voornamelijk gebruikt als boerderijhond in de meer bevolkte plattelandsgebieden, waar gewassen in rijen werden geteeld met smalle grasstroken daartussen. Deze grasstroken werden door schapen begraasd en de Briard was verantwoordelijk om de schapen dagelijks van de boerderij naar deze graasgebieden te begeleiden, daar te zorgen dat er geen schaap op de akkers met gewassen kwam en 's avonds de kudde weer veilig terug naar de boerderij te brengen. Op de boerderij werkte de Briard als naaste partner van de herder waarbij hij met allerlei taken hielp.
Ook werd de Briard wel gebruikt voor het verplaatsen van grote kuddes schapen in gebieden met wijd uitgestrekte grasvlaktes en bergweides. Deze kuddes werden ter voet verplaatst naar de graasgebieden. Zij werkten hierbij meestal naast één of twee andere rassen. 's Nachts waren de Briards oplettende waakhonden die de herders en kudde beschermden tegen wolven en dieven.

Mits goed, zonder druk, begeleid en opgeleid, kun je de hoedende hond in principe daar laten lopen waar je hem hebben wilt. Je moet echter altijd wel voor ogen houden dat het werken bij een kudde veel zelfstandigheid vereist van de hond en op een goede manier zelfstandig werken, bereik je alleen alleen door een goede opbouw, wederzijds vertrouwen en tegemoet komen aan de natuurlijke aanleg van de hond.

Tegenwoordig zijn er nog slechts enkele herders die met Briards bij de kuddes werken en is het vooral een hobby voor liefhebbers en hun Briards, ook in wedstrijdvorm in de vorm van door de FCI erkende International Herding Trials (IHT). De Herding Trials Traditional Style staan open voor alle herdershonden met uitzondering van de Border Collie die zijn eigen Trials kent. Voordat een hond mee mag doen aan een IHT moet hij eerst slagen voor de Herding Working Test (HWT). Een hond die geslaagd is voor de HWT geeft tevens recht op de gebruikshondenverklaring van de Raad van Beheer waarmee op show mag worden ingeschreven in de gebruikshondenklasse. Deze relatief nieuwe discipline in Nederland trekt steeds meer liefhebbers en er zijn steeds meer trainingsmogelijkheden. Voor meer informatie voor trainingsmogelijkheden etc. zie de website schapenhoeden.jouwweb.nl

De geschiedenis laat zien dat de Briard niet alleen een goede hoeder is, maar dat hij allround inzetbaar is. In de eerste wereldoorlog b.v. werd de Briard veelvuldig gebruikt  als berichtenhond in de loopgraven en als Rode Kruishond.

Ook heden ten dage  is de Briard veelzijdig inzetbaar en is er steeds meer variatie in werk, vrijwilligerswerk en hobby's voor de Briard.
In Zweden zijn er b.v. Briards en bazen actief als vrijwilliger voor de strijdkrachten, in de vorm van Patrouille-hond.
In Nederland zijn er Briards met hun eigenaren actief in bezoekhondenprojecten in verpleeghuizen.
Ook hobbies waarin een Briard actief bezig kan zijn, zijn genoeg voorhanden: Behendigheid, Obedience, IPO, Praktijkspeuren, Doggydance, Ring-sport, Rally-obedience, Hoopers, Bikejoring, Steppen, Barnhunt, Hersenwerk en Tricks zijn nog maar enkele voorbeelden van activiteiten waar je veel Briards een plezier mee doet. Ook vindt de Briard het een dankbare taak om bij klusjes in en rondom huis te helpen. Een boodschap dragen, de was uit de wasmachine halen, de krant halen, de kinderen hoeden tijdens een wandeling, een Briard hoeft zich niet te vervelen bij een baas die hem biedt wat hij graag doet.

Afbeeldingen op deze pagina komen uit de archieven van gallica.fr

error: Content is protected !!