Spring naar inhoud

beknopte uitleg AVK en COI

 


AVK waarde
De AVK-waarde (AhnenVerlust-Koeffizient) berekent het voorouderschapsverlies. Met andere woorden: dit getal geeft een indruk van hoeveel overeenkomende voorouders er zijn in een x-aantal generaties voorafgaand aan de hond in kwestie.
Wanneer u in een 5-generatie-stamboom b.v.  dieren heeft waarvan alle dieren verschillend zijn, dan is de AVK-waarde 100%. Als er lijnteelt is toegepast, dan zullen er twee of meer dieren hetzelfde zijn. Als er 1 hond dubbel voorkomt in een 5 generatie-stamboom, dan wordt de AVK waarde:  61/62* 100 = 98,4%. Hoe hoger deze waarde, hoe meer variatie in ouderdieren. Conclusie: een zo hoog mogelijke AVK waarde is dus gewenst. Gebleken is dat niet iedereen of ieder softwarepakket deze waarde op hetzelfde aantal honden berekend. De AVK-waarden op deze website worden berekend met behulp van Breedmate over 10 generaties. Volgens de specificaties wordt deze waarde berekend over 2046 honden.
COI
De inteeltcoëfficiënt (COI) is oorspronkelijk bedacht om een rekentool te hebben om de voordelen van inteelt af te kunnen wegen tegen de nadelen.
De inteeltcoëfficiënt is een getal dat betrekking heeft op het individuele dier. Om dit te kunnen begrijpen moet je weten dat in honden DNA bestaat uit twee strengen, dus een paar van twee genen. De ene helft van de streng komt van de moeder en de andere helft van de vader. De inteeltcoëfficiënt geeft de kans weer dat de beide genen van een willekeurig genenpaar identiek zijn door afstamming.
De inteeltcoëfficiënt (COI) is een getal tussen 0% en 100% (of anders geschreven tussen 0 en 1) Een COI van 0% betekent dat vader en moeder onverwant zijn, over het aantal generaties dat bekeken wordt. Hoe verder je gaat kijken in stambomen, hoe meer verwantschap er zal zijn (dus een hogere COI). Dat komt doordat er binnen een ras een gesloten populatie is en een ras vaak gefokt is uit slechts een paar stamouders. De COI geeft dus ook weer hoe groot de kans is dat een puppy uit een bepaalde combinatie een negatief effect van inteelt zal ervaren. Dit kan een klein negatief effect zijn zoals te lichte ogen, minder goed reageren op antibiotica, e.d.  tot levensbedreigende aandoeningen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kans op nadelige effecten van inteelt is het belangrijk naar álle generaties te kijken. Bij de Briard ligt de gemiddelde COI boven de 20% (dat is inmiddels helaas normaal bij de meeste rashonden).
Bij het bepalen van combinaties is het van belang om te kijken naar de COI van de combinatie, niet alleen naar die van de ouderdieren zelf. Ook de toename van de COI  (ΔF)van de ene naar de andere generatie is iets om op te letten.
Voor de nestjes die hier vermeld worden, hebben we gekozen om de COI over 10 generaties en over alle generaties te berekenen.
error: Content is protected !!